Calitate, mediu şi energie

Satisfacţia clienţilor şi utilizarea grijulie a resurselor sunt pentru noi de o importanţă deosebită.

 • ISO-9001-Managementul-calităţii-Blickle

  Managementul calităţii

  Încrederea clienţilor ocupă o poziţie importantă în activele noastre. Iar această încredere ne-am câştigat-o prin calitate şi seriozitate. Graţie producţiei proprii şi deciziei în favoarea "Made in Germany", deţinem controlul încă de la început. Provocarea pentru noi este să devenim mai buni cu fiecare zi ce trece. Astfel percepem defectele ca şanse de optimizare. Nu întâmplător a fost încă din 1994 Blickle primul producător german de roţi şi role care şi-a certificat producţia conform DIN EN ISO 9001. Sistemul nostru de management al calităţii are ca obiectiv, ca exigenţa noastră legată de calitate să fie asigurată în toate domeniile şi procesele, pentru ca astfel să sprijinim pe cât posibil clienţii noştri în realizarea obiectivelor sale de calitate La realizarea acestui obiectiv un rol decisiv îl au testele laborioase de material şi de produse. Pentru aceasta stau la dispoziţia inginerilor noştri numeroase instalaţii moderne de testare, printre altele bănci de probă rotative pentru şaibă până la sarcini de 5,5 t, maşini de testare materiale, cât şi dulapuri de climă şi de căldură. Cu cea mai modernă aparatură de testare se efectuează încercări ale roţilor şi rolelor în conformitate cu standardul DIN EN 12527-12533 şi chiar testări distructive. Verificările primei piese, ultimei piese şi autoverificările efectuate de lucrători sunt de la sine înţelese.

 • ISO-14001-Managementul-mediului-Blickle

  Sistem de management al mediului

  Economia sustenabilă este considerată o responsabilitate de bază de către Blickle Din acest motiv, în aprilie 2012, sistemul de management al mediului conform DIN EN ISO 14001:2009 a fost integrat în sistemul nostru de management al calităţii. Prin aceasta ne obligăm ca să îmbunătăţim procesele şi produsele noastre din punctul de vedere al ecologicităţii. Proiectarea produselor ecologice, protejarea resurselor în procese de producţie, utilizarea de energie regenerativă şi sensibilizarea tuturor angajaţilor cu privire la o conduită de protecţia mediului sunt obiectivele de bază ale sistemului nostru de management al mediului.

 • ISO-5001-Managementul-energiei-Blickle

  Sistem de management al energiei

  Blickle a implementat în anul 2014 un sistem de management al mediului conform DIN EN ISO 50001. Obiectul nostru este minimalizarea consumului de energie în toate domeniile întreprinderii. Sistemul de management al energiei ne ajută în efortul nostru de a reduce la minim încărcarea mediului ambiant - de exemplu prin reducerea emisiilor de CO2. Simultan trebuie sprijinită la toţi angajaţii utilizarea cu grijă, conştientă a energiei şi resurselor.