Aniversare Dl. Wager

Administratorul sărbătoreşte 40 ani de muncă la Blickle

Cu o festivitate de o oră a fost sărbătorit administratorul Walter Wager pe data de 1. iulie cu ocazia a 40 de ani de muncă petrecuţi la Blickle Räder + Rollen din Rosenfeld.

În cuvântarea sa administratorul Reinhold Blickle a trecut în revistă cariera lui Walter Wager. Domnul Wager a venit la firma Blickle la data de 1. iulie 1974, după absolvirea studiilor sale la Academia de administraţie şi economie din Würtenberg. Deja la vârsta de 22 ani a preluat conducerea contabilităţii şi apoi a devenit şeful biroului de finanţe şi facturări. Datorită cunoştinţelor sale profunde în ceea ce priveşte uzina şi simţului său tehnic excelent a fost pentru mulţi ani răspunzător pentru conducerea uzinei acestei firmei ambiţioase. A fost desemnat procurist în 1991 şi pe 10. ianuarie 2005 a urmat desemnarea ca administrator pe lângă Reinhold Blickle.

Reinhold Blickle a salutat serviciile aduse de administrator în construirea şi lărgirea grupului de firme Blickle. El spune „Domnul Wager are o contribuţie importantă în devenirea firmei Blickle în cea ce este astăzi” Dacă la venirea sa în 1974 întreprinderea avea pe plan global 88 de angajaţi, astăzi firma Blickle are peste 700 de angajaţi în 16 ţări.

Walter Wager a mulţumit în domnului Reinhold Blickle şi familiei acestuia pentru încrederea acordată. A mulţumit şi tuturor colegilor pentru buna colaborare din cei 40 de ani şi speră, aşa cum a spus, că speră că poate să preia sarcinile de la Blickle pentru încă câţiva ani.