Asigurarea viitorului - Blickle salută cei 16 practicanţi noi

Din 1. septembrie 2014, 16 persoane tinere au făcut primii paşii din viaţa lor profesională la firma Blickle Räder+Rollen . Între ele se găsesc doi practicanţi în economie, şapte practicanţi profesionali şi şapte studenţi de la universităţi duale.

Pentru a face cunoştinţă cu structura organizatorică şi cu procesele de producţie ale firmei Blickle, instruirea începe cu o săptămână introductivă. Din aceasta face parte o tură a fabricii cât şi diferite instruiri privind produsele. Obiectivul este nu numai oferirea unui imagini de ansamblu asupra programului de producţie de peste 30.000 de roţi şi role, ci şi clarificarea a unei multitudini de întrebări mici: unde se găseşte cantina sau cum funcţionează modelul programului de lucru.

La Blickle Rosenfeld participă la instruire 48 de oameni tineri. Cu aproximativ 10 la sută, cota de instruire este peste medie. Firma instruieşte specialişti numai pentru necesarul propriu şi pune un accent deosebit pe calitatea instruirii. Deoarece prin creşterea continua a firmei creşte şi numărul persoanelor de instruit, anul trecut atelierul de practică a fost extins.