Protecția mediului este o reală prioritate

Blickle este recunoscută ca o companie neutră din punct de vedere climatic

Blickle Räder + Rollen GmbH u. Co. KG și-a demonstrat angajamentul privind protejarea mediului și a devenit o companie neutră din punct de vedere climatic. Pentru reducerea și compensarea emisiilor sale de gaze cu efect de seră, producătorul de roți și role a fost recunoscut ca fiind „o companie neutră din punct de vedere climatic”.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări din prezent. La sfârșitul lunii iunie, Bundestag-ul german a aprobat noua lege privind schimbările climatice, stabilind obiectivul național de atingere a neutralității în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră până în 2045. Reducerea și compensarea controlate ale emisiilor reprezintă etape foarte importante în efortul de contracarare a schimbărilor climatice.

Drept urmare, specialistul în roți și role, Blickle, a decis să-și reducă și să-și neutralizeze emisiile de CO2 în etape, contribuind astfel la un viitor mai sustenabil. „În prezent, schimbările climatice reprezintă una dintre provocările principale pe care trebuie să le depășim împreună, ca societate. Prin urmare, considerăm că este de datoria noastră să ne aducem contribuția la protecția climei și, de asemenea, la conștientizarea modului în care putem gestiona sustenabil resursele limitate”, au afirmat Dr. Sarah Blickle-Fenner și David Blickle, Parteneri echipa de conducere.

De mai mulți ani, Blickle își reduce încontinuu consumul de energie și emisiile de CO2. Încă din 2012, sistemul de gestionare a calității a fost extins, pentru a include standardul ecologic (ISO 14001), urmat apoi de standardul de gestionare a energiei (ISO 50001), în 2014. Prin desemnarea ca o „companie neutră din punct de vedere climatic”, producătorul de roți și role își continuă drumul către responsabilitatea față de mediu.

Blickle este sprijinită în eforturile sale de Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, o companie independentă de consultanță în domeniul sustenabilității, pentru companiile mijlocii. Fokus Zukunft a calculat emisiile nete ale companiei Blickle, conform instrucțiunilor oficiale ale protocoalelor privind gazele cu efect de seră, pentru a determina amprenta de CO2 a companiei. Analizele obținute oferă o imagine de ansamblu transparentă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră ale companiei Blickle și joacă un rol important în eforturile producătorului privind protecția climei. Principalul obiectiv al raportului este reducerea emisiilor de CO2. Emisiile de CO2 din prezent au fost compensate prin obținerea unei serii de certificate legate de protecția climei. Astfel, locația de producție Blickle a devenit neutră din punct de vedere climatic, iar Blickle a fost recunoscută ca o „companie neutră din punct de vedere climatic”.

Certificatele legate de protecția climei obținute în 2020 sprijină diverse proiecte de protejare a climei, cum ar fi proiecte pentru mașini de gătit în Rwanda și Tanzania și un proiect de reîmpădurire în Uganda. Toate aceste proiecte sunt certificate de Gold Standard, îndeplinind cele mai înalte standarde privind impactul pozitiv al proiectelor climatice. Un alt exemplu este un proiect pentru protejarea pădurilor din Peru, certificat conform standardului recunoscut VCS.

Gazele cu efect de seră se distribuie uniform în atmosferă. Prin urmare, este firesc să se reducă emisiile acolo unde costurile sunt cele mai mici. În plus, proiectele din țările emergente și în curs de dezvoltare îmbunătățesc condițiile economice, sociale și ecologice din aceste țări, contribuind la îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate ale Națiunilor Unite. Pentru țările emergente și în curs de dezvoltare, controlul emisiilor este un factor important care stimulează transferul de tehnologii mai ecologice și o dezvoltare economică mai sustenabilă.

Pe lângă recunoașterea sa ca o „companie neutră din punct de vedere climatic”, Blickle s-a alăturat și Alianței pentru dezvoltare și climă, organizație susținută de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Fiind unul dintre cei peste 1.000 de susținători, specialistul în roți și role a făcut acest pas pentru a promova în mod activ cauza protejării climei.