Informații produse

Conform legii privind răspunderea producătorului

Toate informațiile despre produsele Blickle din acest catalog trebuie luate în considerare atunci când se evaluează răspunderea și obligațiile producătorului referitoare la produsele sale, în special în conformitate cu Secțiunea 4 din Acordul de răspundere pentru calitatea produselor și cu Secțiunea 3(2) din Acordul de răspundere pentru siguranța produselor. Producătorul nu va fi răspunzător în cazul în care nu există conformitate cu aceste informații.

1.0 Informații despre produse și utilizarea preconizată a acestora

Roțile și rolele sunt definite drept componente care pot fi înlocuite și pot fi atașate la unități, mobilier, sisteme de transport sau produse similare, pentru a le face mobile. Aceste informații despre produse se referă la roți și la role, în mod special la rolele direcționate pasiv (roțile cu suport pivotant) pentru autovehiculele și echipamentele mutate temporar manual (obiecte) la o viteză care nu o depășește pe cea a mersului la pas (4 km/h), fără funcționare permanentă. În cadrul acestor informații despre produse, roțile și rolele sunt folosite în următoarele domenii:

 • Rezidențial:
  • de exemplu, scaune, mobilier casnic
 • Sectorul serviciilor:
  • servicii generale, de exemplu, cărucioare, mobilier de birou
 • Spitale
  • de exemplu, paturi de spital
 • Industrial:
  • de exemplu, unități de transport pentru sarcini medii și grele sarcini

Utilizarea preconizată include instalarea adecvată:

a) Produsul trebuie fixat pe obiect în toate punctele disponibile.

b) Obiectul trebuie să aibă o stabilitate suficientă în aceste puncte

c) Instalarea nu trebuie să afecteze sau să modifice funcționalitatea produsului.

d) Roțile pivotante trebuie instalate astfel încât să pivoteze în jurul unui ax vertical.

e) Rolele cu suport fix trebuie instalate astfel încât axele roților să fie aliniate.

f) Toate rolele de pe un obiect trebuie să aibă aceeași înălțime de montare. În cazul rolelor cu suport fix care sunt fixate, se pot instala doar rolele recomandate de producător în acest scop.

g) Roțile din poliuretan termoplastic (TPE) conțin ulei și pot provoca decolorarea zonei de contact pe suprafețele sensibile.

Modele speciale trebuie folosite pentru camere cu - umiditate, aplicații în apropierea mării, echipamente expuse la elementele naturii sau în medii agresive, care duc la un grad mai mare de coroziune.

Cu excepția cazului în care se specifică un interval de temperatură suplimentar pentru produsele standard în catalogul nostru actual sau pe site-ul nostru web www.blickle.com, produsele Blickle trebuie utilizate la temperaturi cuprinse între 5 °C și 30 °C. Pentru utilizarea în afara acestui interval de temperatură, produsele trebuie utilizate într-o formă specială. În aceste condiții, produsele standard nu trebuie să fie expuse la sarcina nominală.

Accesoriile pentru roată, furcă, frână și ax formează o singură unitate funcțională. Blickle nu își asumă responsabilitatea decât pentru produse originale.

Clienții trebuie să ia în considerare toate sarcinile posibile atunci când selectează rolele. Dacă acestea nu sunt luate în considerare, trebuie să folosiți factori de siguranță suplimentari (consultați Ghidul pentru roți și role).

2.0 Folosirea incorectă

Vă prezentăm în continuare exemple în care roțile și rolele sunt folosite incorect:

a) Roțile și rolele sunt folosite pentru a transporta sarcini care depășesc capacitatea portantă maximă din catalogul de pe site-ul nostru web.

b) Produsul este folosit pe o pardoseală neadecvată și denivelată.

c) Produsul este folosit la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute.

d) O unitate este deplasată în mod forțat atunci când este activată frâna sau când frâna este folosită pentru încetinire.

e) Produsul poate fi afectat de mediile deosebit de agresive.

f) Produsul este afectat de sarcinile deosebit de dificile, în urma impactului sau căderii.

g) Corpurile străine pot penetra bandajul.

h) Roțile și rolele sunt folosite la o viteză excesiv de mare.

i) Sunt efectuate modificări care nu au fost aprobate de producător.

j) Roțile și rolele sunt expuse la deteriorări mecanice provocate de factori externi sau de o coliziune.

k) Aplicarea unei forțe laterale excesive.

Blocarea rolelor noastre opritoare din toate seriile nu are rolul de a asigura transportul și încărcarea în camioane, mașini sau mijloace de transport similare. Încălcarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea funcției de blocare.

3.0 Performanța produselor

Dacă nu sunt furnizate informații specifice despre performanța produselor din cataloagele, broșurile, descrierile de service etc., este necesar să ne contactați pentru a afla dacă roțile și rolele noastre sau componentele acestora îndeplinesc cerințele dumneavoastră. Pentru îndrumare, consultați standardele relevante DIN, ISO și EN. Modelele specifice pentru client se pot abate de la cerințele definite în standardele relevante.

Spre deosebire de abordarea standard privind roțile și rolele, forțele de frânare ale rolelor cu sisteme de frânare sunt proiectate pentru a asigura un echilibru optim între forțele de frânare mari și forțele de acționare mici.

4.0 Întreținerea produselor

Întreținere/inspecție anuală recomandată:

 1. O dată pe an trebuie adăugat lubrifiant pentru produsele cu niplu de ungere, până când o cantitate mică de vaselină iese din lagăre. Vă recomandăm să folosiți o vaselină multifuncțională pe bază de complex de calciu (cum ar fi Renolit CX-EP 2) la un interval de temperatură cuprins între -30°C și 140°C. Vă recomandăm să folosiți o vaselină diferită dacă produsul este folosit în condiții de folosire diferite.
 2. Verificați ca toate îmbinările cu șuruburi să fie sigure.
 3. Verificați funcționarea corespunzătoare a roții, coroanei rotative, sistemului de blocare, blocatorului de direcție, frânelor și a altor accesorii.
 4. Verificați jocul rulmentului roții și al coroanei rotative, de preferință conform DIN EN 12530 până la 12533. (de la ISO 22881 până la ISO 22884)
 5. Verificați presiunea aerului din anvelopele pneumatice conform site-ului nostru web sau catalogului.
 6. Inspectați anvelopele și bandajele de cauciuc masiv pentru uzură și frecare. Orientativ: fricțiunea maximă< 1/2 din grosimea bandajului.

Vă recomandăm să luați măsurile de mai sus mai frecvent dacă produsele sunt utilizate în condiții de folosire non-standard.

Agenții de curățare pot fi folosiți numai dacă nu conțin niciun fel de substanțe care pot provoca deteriorare sau coroziune.

Rolele și componentele acestora trebuie înlocuite imediat ce încep să funcționeze incorect.

5.0 Conformitatea produselor

Sunt disponibile informații actualizate despre instrucțiunile și standardele legate de cerințele privind siguranța produselor și cerințele tehnice pentru acces pe piață (de exemplu, ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) pe www.blickle.com.

6.0 Obligația de furnizare a informațiilor și instrucțiunilor

Pentru a respecta obligația noastră de a furniza informații, instrucțiuni și îndrumări pentru întreținere, în conformitate cu Acordul privind răspunderea pentru calitatea produselor, furnizăm următoarele:

 • pentru distribuitori:
  cataloage și site-ul nostru web cu informații despre produse și utilizatori
 • pentru operatori:
  cataloage și site-ul nostru web cu informații despre produse și utilizatori
 • pentru utilizatori:
  informații despre produse și utilizatori

Se găsesc informații suplimentare pe site-ul nostru web: www.blickle.com.

Pentru a vă asigura că roțile și rolele funcționează corect

 • Distribuitorii sunt obligați să respecte conformitatea cu aceste informații privind produsele (consultați 1.0 – 5.0) și informațiile despre utilizatori. De asemenea, trebuie să solicite aceste informații de la producător și, dacă este necesar, să le transmită operatorilor.
 • Operatorii sunt obligați să respecte conformitatea cu aceste informații despre produse (consultați 1.0 – 5.0) și informațiile despre utilizatori. De asemenea, trebuie să solicite aceste informații de la producător și, dacă este necesar, să le transmită utilizatorilor.

Diagramele, desenele, dimensiunile etc. sunt supuse modificărilor și, prin urmare, nu sunt furnizate cu caracter obligatoriu. Ne rezervăm dreptul de a modifica proiectarea în interesul progresului tehnic.