Conformitatea produselor

Politici și standarde

Aici găsiți informații actualizate despre instrucțiunile și standardele legate de cerințele privind siguranța produselor și cerințele tehnice pentru acces pe piață.

ATEX

Directivele Uniunii Europene ATEX includ Directiva pentru produse 2014/34/UE și Directiva pentru utilizatori 1999/92/CE. Acestea stabilesc regulile pentru circulația produselor folosite în atmosfere cu potențial exploziv. Numele ATEX provine din abrevierea în franceză pentru ATmosphère EXplosible (atmosferă explozivă).

 • Mai multe despre directivele ATEX

  Directiva ATEX a fost publicată inițial sub numele Directiva 94/9/CE în 1994. În noul cadru legislativ, Directiva ATEX 94/9/CE a fost înlocuită de 2014/34/UE. Directiva armonizează diversele cerințe din cadrul UE în scopul de a asigura un nivel de siguranță uniform și de a elimina barierele comerciale.

  Instrucțiunile acoperă protecția personală și reglementează cerințele de bază privind sănătatea și siguranță, precum și reglementările minime. Printre acestea se include regulamentul care precizează că sursele de incendiu potențiale, care ar putea provoca explozii, trebuie excluse.

  Roțile și rolele sunt afectate numai indirect de directiva ATEX. Acestea nu sunt dispozitive sau sisteme de protecție în sine, ci sunt piese folosite în diverse aplicații tehnice, nefiind produse special pentru dispozitive și sisteme de protecție. Determinarea conformității are loc în cadrul evaluării conformității pentru întregul produs. Așadar, producătorul dispozitivului trebuie să se asigure că întregul produs respectă directiva ATEX.

  Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, ca producător de roți și role, poate numai să contribuie la respectarea directivei, recomandând roți și role conductive electric sau antistatice. Excepție fac roțile din oțel sau fontă, care pot genera scântei în cazul coliziunii sau al podelelor oarbe.

Legea Dodd-Frank

Legea Dodd-Frank le cere companiilor înregistrate în SUA să dezvăluie folosirea „minereurilor din zonele de conflict” în produsele lor. Acest lucru poate afecta și companiile germane care sunt furnizori pentru companiile înregistrate în SUA.

 • Mai multe despre legea Dodd-Frank

  Legea Dodd-Frank a fost obligatorie din punct de vedere legal din iulie 2010. Această lege se aplică numai companiilor înregistrate la Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori (SEC) din SUA.

  Secțiunea 1502 a Legii Dodd-Frank dorește să se asigure că anumite materiale, cum ar fi mineralele de tantal, tungsten, staniu sau aur, așa-numitele „minerale din zonele de conflict”, nu provin din Republica Democrată Congo și din țările vecine, din cauza războiului civil care are loc acolo.

  Cerințele legii se extind în cadrul lanțului de aprovizionare, dar nu au efect imediat în afara SUA.

  În Europa, nu există nicio directivă sau restricție similară pentru substanțe, așa că produsele sau materiile prime în cauză pot în continuare să fie importate și puse pe piața internă în mod legal.

  În calitate de companie responsabilă, am luat totuși măsurile necesare pentru a verifica dacă produsele pe care le livrăm conțin materii prime din Republica Democratică Congo și din țările vecine. Ne îndeplinim această obligație de fiecare dată când livrăm un produs către dvs.

  Pe baza dialogului continuu cu furnizorii noștri, nu avem momentan niciun motiv întemeiat să credem că materiile prime folosite pentru produsele noastre ar putea proveni din regiunea de criză menționată. Declarăm că, în sensul legii Dodd-Frank, compania noastră se află „în afara conflictului”.

PAH

Multe hidrocarburi aromatice policiclice (PAHs) sunt poluanți ai mediului extrem de semnificativi, din cauza persistenței și a toxicității. Din acest motiv, folosirea hidrocarburilor aromatice policiclice (substanțele PAH) este limitată de Anexa XVII a Regulamentului REACh nr. 1272/2013.

 • Mai multe despre substanțele PAK

  Pe 6 decembrie 2013, regulamentul privind hidrocarburile policiclice aromatice (substanțele PAH) din Anexa XVII a Regulamentului REACh 1907/2006 a fost extinsă. Din 27 decembrie 2015, conținutul de substanțe PAH din articolele din cauciuc și plastic supuse contactului prelungit cu pielea sau gura va fi limitat la 1 mg/kg per PAH.

  Mai mult, limitările privind substanțele PAH din specificația GS a Comitetului pentru siguranța produselor „AfPS GS 2014: 01 PAK” au devenit și mai stricte.

  Deoarece produsele noastre (roți și role) nu aparțin categoriei de componente care pot avea un contact previzibil pe termen lung sau repetat cu pielea pe parcursul folosirii, produsele noastre (roți și role) nu sunt afectate de reglementările menționate mai sus.

  Totuși, putem oferi la cerere roți și role care respectă limitele de mai sus. Sunt disponibile confirmările corespunzătoare ale furnizorului nostru de cauciuc, precum și rezultatele testelor efectuate de un institut independent, comandate de noi.

POP

Poluanții organici persistenți (substanțele POP) reprezintă o problemă globală, deoarece pot fi reglementați numai la nivel internațional. Pentru a rezolva pericolele cauzate oamenilor și a mediului de substanțele POP, în trecut au fost încheiate diverse acorduri internaționale de mediu.

 • Mai multe despre substanțele POP

  Poluanții organici persistenți (substanțele POP) sunt substanțe chimice organice care au anumite proprietăți:

  • Persistență pe timp îndelungat
  • Potențial pentru transporturi pe distanțe lungi
  • Acumulare în lanțul trofic
  • Toxice pentru oameni și animale

   

  Pe 29 aprilie 2004, Regulamentul (CE) nr. 850/2004 a stabilit cerințe detaliate pentru producția, circulația, folosirea și eliberarea în atmosferă a substanțelor POP pentru Statele membre ale UE. Scopul regulamentului, în acord cu principiul precauției, este de a proteja sănătatea oamenilor și mediul de substanțele POP.

  Prin prezenta, confirmăm că respectăm cerințele regulamentului și că produsele noastre nu conțin poluanți organici persistenți (POP, conform Regulamentului (CE) nr. 850/2004, Anexa I).

REACh

REACh înseamnă Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Este un regulament UE intrat în vigoare pe 1 iunie 2007.

 • Mai multe despre REACh

  Regulamentul REACh (CE) nr. 1907/2006 a introdus o restructurare cuprinzătoare a politicii pentru substanțe chimice. REACh a armonizat fundamental legislația privind substanțele chimice. Scopul este de a proteja oamenii și mediul și de a colecta centralizat toate informațiile privind substanțele chimice din Europa.

  Pentru prima dată, o lege privind substanțele chimice acoperă substanțele din articolele fabricate. În calitate de fabricant de produse, compania Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG este așadar obligată să-i informeze pe utilizatori dacă în produsele sale sunt incluse substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

  Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului REACh, în iunie 2007, am început să testăm în mod regulat produsele pentru SVHC. Dacă o substanță din lista de candidate SVHC este inclusă într-unul dintre produsele noastre într-o proporție mai mare de 0,1% din masă, ne vom îndeplini imediat obligația de a dezvălui acest lucru, conform Articolul 33 din Regulamentul REACh.

  Folgende Artikel enthalten einen Stoff der SVHC-Kandidatenliste mit > 0,1 Massenprozent:

  • Octa-methyl-cyclotetrasiloxane (D4) (CAS Nr. 556-67-2)
  • Deca-methyl-cyclopentasiloxane (D5) (CAS Nr. 541-02-6)
  • Dodeca-methyl-cyclohexasiloxane (D6) (CAS Nr. 540-97-6)

   

  Link către lista curentă de substanțe candidate SVHC: https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table

RoHS

Substanțele toxice și periculoase pentru mediu din produsele electronice se acumulează în ciclul de viață natural. Directivele RoHS intenționează să elimine aceste substanțe din produse. Directiva privind restricționarea substanțelor periculoase (RoHS) este o directivă UE având denumirea 2011/65/UE din 8 iunie 2011.

 • Mai multe despre RoHS

  Titlul Directivei RoHS este „Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice”.

  Această directivă UE a fost implementată în legea națională prin publicarea „Ordonanței pentru restricționarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice” (ElektroStoffV), pe 9 mai 2013.

  Pe 4 iunie 2015, Directiva delegată 2015/863/UE a adăugat încă patru substanțe pe lista substanțelor periculoase.

  Produsele de la Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG nu sunt dispozitive electrice sau electronice și, din acest motiv, acest regulament nu se aplică produselor noastre.

  Totuși, deoarece roțile și rolele noastre sunt montate și pe echipamente electrice sau electronice, nu folosim în producție materiale care depășesc limitele substanțelor din Anexa II. Prin urmare, putem confirma conformitatea cu RoHS.